Завршена друга колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије

У музеју “Старо село“ Сирогојно је у периоду од 12. до 18. 06. текуће године одржана, друга по реду, Колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије. Одржано је дванаест предавања, десет радионица, где су се учесници срели са новим методама испитивања, новим приступима у конзервацији и рестаурацији, при чему стари, проверени методи нису запостављени. Говорило се стручно и много, свако са свог аспекта, о конзервацији и рестаурацији камена, метала, папира, дрвета, уљаних слика на дрвету, употреби USB микроскопа, електронским и класичним базама података, конверзији бродова, микроскопским пресецима бојених слојева и археолошког материјала, самочистивим материјалима, силиконским средствима за чишћења и заштиту... Као прошле и ове године, акценат је стављен на искуства и она су преношена  практичним радом и кроз разговор како на предавањима и радионицама, тако и на паузама. Одржано је једно представљање музеја (колеге из музеја Рас у Новом Пазару су представиле своју институцију) и промоција публикације Сирогојно и људи у слици и речи, Светлане Ћалдовић. Утисци су свакако позитивни.