Радионица традиционалног певања "Бистрик" - Биља Крстић

Радионица традиционалног певања "Бистрик" - Биља Крстић +381 World Music festival - Сирогојно

https://youtu.be/H_gkJ3xp5jU