ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА МУЗЕЈА НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“СИРОГОЈНО ТОКОМ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА ЗБОГ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 („КОРОНАВИРУС”) И ПОСТУПАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

Додатак: