Позив за подношење понуда ЈНМВ бр.1/2018 - набавка електричне енергије