ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА РАДИ ЗАШТИТЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ("КОРОНА ВИРУС") И ПОСТУПАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА