Остала документа

1 Образовни информатор децембар 2021.године
Остала документа
24/12/2021
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Образовни информатор221 KB
2 Статут Музеја на отвореном "Старо село" Сирогојно
Остала документа
28/10/2021
Додатаквеличина
File Статут55 KB
3 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја 202. година
Остала документа
04/03/2021
Додатаквеличина
PDF icon Одлука1.48 MB
Microsoft Office document icon Извештај159.5 KB
PDF icon Финансијски извештај74.28 KB
4 Годишњи финансијски извештај 2020.година
Остала документа
04/03/2021
Додатаквеличина
PDF icon Одлука1.47 MB
PDF icon potpisani_gfi-2020-04908-1_o1_2021-02-24t10-36-28.pdf3.09 MB
PDF icon potpisani_gfi-2020-04908-1_o5_1202-0010_2021-02-24t10-37-01.pdf3.17 MB
PDF icon potpisani_gfi-2020-04908-1_o5_1202-0014_2021-02-24t10-37-27.pdf3.17 MB
5 План и програм рада Музеја за 2021.годину
Остала документа
02/02/2021
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon План и програм рада Музеја 318.5 KB
PDF icon Финансијски план стр 11.64 MB
PDF icon Финансијсји план стр 21.48 MB
PDF icon Финансијски план стр 31.56 MB
PDF icon Одлука - План рада Музеја 20211.51 MB
PDF icon Одлука - финансијски план 20211.6 MB
PDF icon Одлука - измена финансијског плана 20211.5 MB
6 Информатор о раду
Остала документа
15/06/2020
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Информатор о раду мај 2020.207 KB
7 Завршни рачун 2019.година
Остала документа
19/05/2020
Додатаквеличина
Office spreadsheet icon 18-0010_zavrsni_04908_0.xls4.84 MB
Office spreadsheet icon 18-0014_zavrsni_04908_0.xls4.84 MB
Office spreadsheet icon 18-b._stanja_zavrsni_04908_0.xls4.84 MB
8 Извештај о раду - 2019.година
Остала документа
19/05/2020
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Извештај217 KB
File Финансијски извештај23.86 KB
9 Мере ради сузбијања појаве и ширења заразне болести COVID-19
Остала документа
18/03/2020
Додатаквеличина
PDF icon Мере ради сузбијања појаве и ширења заразне болести COVID-19102.86 KB
10 План и програм рада Музеја за 2020.годину
Остала документа
05/02/2020
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon План и програм рада Музеја за 2020.годину63.5 KB
File Попуњен формулар98.57 KB
PDF icon Финансијски план1.1 MB

Pages