Остала документа

1 Годишњи финансијски извештај 2021.година
Остала документа
08/03/2022
Додатаквеличина
PDF icon Образложење 11.56 MB
PDF icon Образложење 21.46 MB
PDF icon gfi-2021-04908-1_o5_1202-0010_2022-02-24t10-45-17.pdf569.18 KB
PDF icon gfi-2021-04908-1_o5_1202-0014_2022-02-24t10-45-51.pdf566.23 KB
PDF icon Одлука - годишњи финансијски извештај 2021.година1.46 MB
2 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја 2021. година
Остала документа
08/03/2022
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Извештај о раду и пословању 2021.година163 KB
PDF icon Финансијски извештај 2021.година5.94 MB
PDF icon Одлука- годишњи извештај о раду и пословању 2021.година1.48 MB
3 План и програм рада Музеја са финансијским планом за 2022.годину
Остала документа
08/03/2022
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Програм рада Музеја 2022.године377 KB
PDF icon Одлука - Програм рада 2022.године1.47 MB
PDF icon Финансијски план 2022.године4.61 MB
PDF icon Одлука-финансијски план 2022.године1.58 MB
4 Програм рада Музеја 2022.године
Остала документа
20/01/2022
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Програм рада Музеја 2022.године377 KB
PDF icon Одлука - Програм рада 2022.године1.48 MB
PDF icon Финансијски план 2022.године4.61 MB
PDF icon Одлука-финансијски план 2022.године1.57 MB
5 Информатор о раду - децембар 2021.године
Остала документа
24/12/2021
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Информатор о раду221 KB
6 Статут Музеја на отвореном "Старо село" Сирогојно
Остала документа
28/10/2021
Додатаквеличина
File Статут55 KB
7 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја 2020. година
Остала документа
04/03/2021
Додатаквеличина
PDF icon Одлука1.48 MB
Microsoft Office document icon Извештај159.5 KB
PDF icon Финансијски извештај74.28 KB
8 Годишњи финансијски извештај 2020.година
Остала документа
04/03/2021
Додатаквеличина
PDF icon Одлука1.47 MB
PDF icon potpisani_gfi-2020-04908-1_o1_2021-02-24t10-36-28.pdf3.09 MB
PDF icon potpisani_gfi-2020-04908-1_o5_1202-0010_2021-02-24t10-37-01.pdf3.17 MB
PDF icon potpisani_gfi-2020-04908-1_o5_1202-0014_2021-02-24t10-37-27.pdf3.17 MB
9 План и програм рада Музеја за 2021.годину
Остала документа
02/02/2021
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon План и програм рада Музеја 318.5 KB
PDF icon Финансијски план стр 11.64 MB
PDF icon Финансијсји план стр 21.48 MB
PDF icon Финансијски план стр 31.56 MB
PDF icon Одлука - План рада Музеја 20211.51 MB
PDF icon Одлука - финансијски план 20211.6 MB
PDF icon Одлука - измена финансијског плана 20211.5 MB
10 Информатор о раду
Остала документа
15/06/2020
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Информатор о раду мај 2020.207 KB

Pages