Образовна радионица

Образовна радионица  Образовна радионица

За орга низацију различитих програма, семинара и радионица опремљен је објекат са простором за рад и 9 једнокреветних и двокреветних соба (укупно 13 кревета) намењених учесницима програма.

Соба