Обичаји

Божић  Ивањдан

Реконструкцијом обичаја током целе календарске године приказује се начин на који је становништво овога краја обележавало велике верске и народне празнике. Из њих се може видети слојевитост народног веровања, односно испреплетаност хришћанских и паганских елемената која прожима свакодневницу српског сељака. У Музеју се реконструишу обичаји везани за Божић (7. јануар), Ускрс (покретан празник), Спасовдан (покретан празник), Видовдан (28. јун), Ивањдан (7. јул) и Петровдан (12. јул).

Покретни жбун и прича о лековитом биљу  Свадба

Са радионице бојења и шарања васкршњих јаја Обичаји, Посебни програми, Програми за децу, Реализовани програми
Радионица фарбања и шарања ускршњих јаја 09/04/2015 - 11:00 до 14:00 Обичаји, Посебни програми, Програми за децу
Реконструкција Петровдана 12/07/2014 (Целодневни) Обичаји
Реконструкција Ивандана (чајанка) 07/07/2014 (Целодневни) Обичаји
Реконструкција Видовдана 28/06/2014 (Целодневни) Обичаји

Pages