Ново рухо после жетве

Међу дрвеним брвнарама издваја се мања грађевина, ВАЈАТ СКРИВНИЦА, чији кров је прекривен сламом. За израду кровних покривача користи се слама од ражи која се ручно и посебно обрађује за покривку. Како је у питању материјал који је склон пропадању, претходна дотрајала слама је овог септембра замењена новом.

Вајат Скривница, саграђен 1901. године у селу Жељине, је део поставке Музеја на отвореном ,,Старо село'' у Сирогојну и заштићено непокретно културно добро. У простору вајата је уграђенa нека врста дуплог зида - скривница за жито, па одатле потиче и назив за овај изузетан објекат.

 ТРАП- остава у којој се током зиме чува поврће, гради се укопавањем у земљу и има једноставан купаст кров од папрати. Пожељно је сваке године додати нови слој папрати како би зимница у трапу била што боље заштићена.