Међународни научни скуп СЕЛО БАЛКАНА

Петак, 10 Јун, 2016 - 10:00 до Субота, 11 Јун, 2016 - 16:00

У организацији Историјског института из Београда и Музеја на отвореном „Старо село“,  у Сирогојну је 10. и 11. јуна 2016. одржан Међународни научни скуп „Село Балкана – континуитети и промене кроз историју.“ Идеја организатора је била да окупи научне раднике из Србије и иностранства, како би презентовали научне резултате који се односе на историју, али и на садашњост балканског села. Тиме је поново указано на значај села као поља истраживања, које је у науци неоправдано занемарено. У раду овог научног скупа учешће су узели историчари, етнолози, архитекте, етномузиколози и филолози из девет држава (Белгија, Немачка, Аустрија, Мађарска, Румунија, Бугарска, Турска, Црна Гора, Србија), из угледних научних и културних институција (научни институти, универзитети, музеји), у којима се истражује Балканско полуострво. Учесници скупа су били у прилици да размене искуства у досадашњем раду и методолошке приступе једној комплексној теми, која изискује озбиљна интердисциплинарна истраживања. Намера организатора је и била управо то: да подстакне рад на истраживању села у циљу тражења решења за његов одрживи развој. Резултат овог престижног међународног научног скупа биће и објављивање посебног тематског зборника радова.