Међународна научна конференција Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије

У Музеју је одржана Међународна научна конференција Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије Сирогојно, 8.-10. септембар 2017.године поводом прославе 70 година Етнографског института САНУ.
Фотографије са свечаног отварања Коференције и првог Панела.
 
Изложба Цртежа Петрије Јовичић и издања Етнографског института САНУ
8.септембар-12.септембар 2017. Дворана Музеја
 
 Петрија Јовичић је рођена 05. 03. 1971. године у Ивањици. Средњу уметничку школу за дизајн завршила је у Београду 1990. године. Дипломирала је на Факултету примењених уметности и дизајна у Београду, одсек Зидно сликарство, смер Рестаурација и конзервација (1991–1996). Сарадник је у настави на катедри Цртање и сликање у класи проф. Милана Блануше (1996–1997). У статусу самосталног уметника је од 2001–2014. године. Докторирала је на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности у Београду, одсек Теорија уметности и медија, ментор проф. Никола Шуица (2009–2013), са темом: Феминистичке конструкције у визуелним наративима сликарки на темелјима психоаналитичких искустава. На Европском универзитету Брчко дистрикт и Калоос Тузла по позиву одржава предавања и у звању је доцента од (2013). Запослена је у Етнографском институту САНУ, у звању научног сарадника (2014), на пројекту Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“. Именована је за судског вештака (2014) за област Примењене уметности и ужа специјалност – Сликарство.
Аутори изложбе: Петрија Јовичић и Биљана Миленковић-Вуковић