Контакт

 ДИРЕКТОР

Светлана Ћалдовић-Шијаковић
етнолог, виши кустос
svetlana.caldovic@sirogojno.rs
 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ИНТЕГРАТИВНЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
 
Александар Тодоровић
дипломирани сликар примењене уметности, конзерватор-рестауратор

Снежана Томић
етнолог, музејски саветник
Руковалац етнографском збирком
+381 64.89.40.118
snezana.tomic@sirogojno.rs

мр Јелена Тоскић

магистар етнологије и антропологије, музејски саветник
Документариста
+381 64.89.40.119
jelena.toskic@sirogojno.rs

Драган Цицварић
етнолог - антрополог, виши кустос
Музејски едукатор и руковалац аудио-визуелном збирком и материјалом
+381 64.89.40.142
dragan.cicvaric@sirogojno.rs

РЕЗЕРВАЦИЈА И НАЈАВА ГРУПНИХ ПОСЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И СЕМИНАРА

Ружа Зимоњић Кљајић
Одељење за туристичку делатност
Тел/фах: +381 31 3802.291; +381 64.89.40.101
staroselo@sirogojno.rs

РЕЗЕРВАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНОГ СМЕШТАЈА У КОНАЦИМА И ВОДИЧИ КРОЗ МУЗЕЈСКУ ПОСТАВКУ

Зорица Јевтовић

+381 64 89.40.109

Горица Мијаиловић

+381 64 89.40.132

Рецепција
+381 31 3802.586;

Пратите нас: