Каталог изложбе "Баш:Ти:На:Рафу"

Из каталога изложбе " Баш:Ти:На:Рафу":

"Баш:ти:на (на) рафу поставља многа питања. Питања на која није лако прецизно одговорити и на које ни званични чувари немају једноставне ни усаглашене
одговоре. Баш:ти:на (на) рафу преиспитује однос појединца и колективног договора оличеног у наслеђу, као и ситуацију у којој се ова два додирују.
Испитује однос елитизованог и демократизованог приступа. Важно је истаћи да Баш:ти:на (на) рафу као експеримент не нуди одговоре. Она провоцира даље размишљање на постављену тему као и промишљање потенцијалних граница. Испитује актере, поставља питање мешања дисциплина, науке и уметности, инсталације и етнографског наслеђа, живе речи и визуелног утиска, дебату и њено одсуство, идеализацију, носталгију и емотивност наспрам објективизације.
Коначно Баш:ти:на (на) рафу преиспитује улогу система образовања неопходног за музејску комуникацију, шта су то педагошке и едукативне музејске методологије и њихов смисао. Поставља питање да ли, шта и како посетилац треба да учи од музеја и да ли је у реалности и пракси могућ модел обостраног учења? Коначно, Баш:ти:на (на) рафу поставља и питање шта је данас заправо кустос?
Како и за кога ради? И колико је друштву вредна његова професија? Коначно, колика је реална цена његовог рада на тржишту културе, на тржишту генерално? Јер, сетимо се, „све је на продају“!"

Категорија документа: