ЈНМВ 3/2017 - Санациони радови на крововима објеката