Изложбе

Изложбе  Изложбе

У Музеју се током целе године организују многобројне изложбе афирмисаних, али и младих уметника, књижевни сусрети и представљање нових књига, гостовање фолклорних и певачких група, позоришне представе, глумачки реситали и концерти класичне музике. Истовремено, приметно је и настојање да се представе и афирмишу завичајни ствараоци и подстакне комуникација између традиције и савременог уметничког изражавања.

Изложбе

Изложба "Златне руке занатске" 27/09/2015 - 12:00 до 26/11/2015 - 10:00 Вашар старих заната, Дворана Музеја, Изложбе
Изложба "Музиком кроз живот" 30/07/2015 - 13:00 до 21/09/2015 - 13:00 Дворана Музеја, Изложбе
Слава Музеја Огњена Марија и отварање изложбе "Музиком кроз живот" 30/07/2015 (Целодневни) Дворана Музеја, Изложбе
Изложба "Баш:Ти:На:Рафу" 18/05/2015 - 10:00 до 01/09/2015 - 10:00 Изложбе
Изложба "Флорални мотиви на предметима од текстила" из Етнографске збирке Музеја на отвореном "Старо село" у Сирогојну 07/07/2015 - 10:00 до 28/07/2015 - 10:00 Дворана Музеја, Изложбе

Pages