Свет музике

Свет музике  Свет музике
Са циљем да се сачувано, богато културно наслеђе из области извођачких уметности представи јавности, у Музеју се од 2011. године организује се Фестивал Свет музике. Концертима изворних певачких група, музичких група које изводе рану средњовековну музику, као и афирмисаних извођача чија се музика заснива на традицији, пред публиком се отвара свет различите музике.
Свет музике  Свет музике


Трећи међународни музички фестивал "Свет музике" 11/08/2013 (Целодневни) до 14/08/2013 (Целодневни) Реализовани програми, Свет музике
Музеј на отвореном Старо село Сирогојно - Програм за 2013. Изложбе, Програми за децу, Реализовани програми, Стари занати, Обичаји, Свет музике
Музички фестивал "Свет музике" 02/08/2012 (Целодневни) до 04/08/2012 (Целодневни) Реализовани програми, Свет музике
Фестивал "Свет музике" 03/08/2011 (Целодневни) до 06/08/2011 (Целодневни) Реализовани програми, Свет музике

Pages