Стари занати

Ткање  Корпарство

Ревитализацијом старих заната презентује се стара, готово заборављена техника израде предмета од дрвета, метала, глине итд. У Музеју су кроз радионице приказана три мушка производна заната (качарски, ковачки и грнчарски), а посетиоци имају прилику да упознају комплетан поступак занатске израде ових традиционалних производа.

Кројачки занат  Грнчарски занат

Косидба 18/07/2017 - 11:00 до 19/07/2017 - 19:00 Стари занати
Ковачка радионица поново отворена за посетиоце Стари занати
Музеј на отвореном Старо село Сирогојно - Програм за 2013. Изложбе, Програми за децу, Реализовани програми, Стари занати, Обичаји, Свет музике
Вашар старих заната и занимања 18/08/2012 (Целодневни) Реализовани програми, Стари занати
Вашар старих заната и занимања 15/08/2011 (Целодневни) до 19/08/2011 (Целодневни) Реализовани програми, Стари занати

Pages