A-SMYLE Alumni Volunteering Event at the Open Air Museum OLD VILLAGE in Sirogojno

Петак, 12 Април, 2013 (Целодневни) до Недеља, 14 Април, 2013 (Целодневни)

У Музеју СТАРО СЕЛО су од 12. до 14. априла кроз волонтерски викенд програм у организацији Америчког Савета и Музеја боравили алумнисти A-SMYLE програма - млади од 17 до 24 године који су се прикључили редовним пословима на одржавању Музеја - чишћење, грабуљање, сређивање простора, ситне поправке (столови, клупе, "дурбини"), окопавање и обележавање баште...

Слике говоре више од речи...