Ревија антрополошког филма

Ревија антрополошког филма  Ревија антрополошког филма

Од 2008. године у Музеју се одржава ревија антрополошког филма на којој се приказују филмови са темама везаним за српску традицију, материјалну и нематеријалну културу. Осим емитовања, музеалци Музеја баве се и снимањем филмова са етнолошким и антрополошким садржајима, а сам Музеј је био тема многих филмова, телевизијских репортажа и емисија. Захваљујући сталном документовању и бележењу догађаја у Музеју, као и теренских истраживања и преснимавања етнолошких и антрополошких филмова, аудио-визуелни фонд Музеја броји око 300 наслова.

Ревија антрополошког филма  Ревија антрополошког филма

Осма летња ревија етнолошког и антрополошког филма 2015. године у Музеју на отвореном „Старо село“ у Сирогојну 20/08/2015 - 12:00 до 21/08/2015 - 12:00 Дворана Музеја, Ревија антрополошког филма
Осма летња ревија етнолошког и антрополошког филма 2015. године у Музеју на отвореном „Старо село“ у Сирогојну 20/08/2015 - 12:00 до 21/08/2015 - 14:00 Ревија антрополошког филма
Летња ревија антрополошког филма 28/08/2014 - 12:00 до 29/08/2014 - 12:00 Ревија антрополошког филма
Шеста летња ревија антрополошког филма Сирогојно 2013. 22/07/2013 (Целодневни) до 24/07/2013 (Целодневни) Реализовани програми, Ревија антрополошког филма
Пета летња ревија етнолошког и антрополошког филма 2012. у Музеју на отвореном "Старо село" у Сирогојну 25/07/2012 (Целодневни) до 27/07/2012 (Целодневни) Реализовани програми, Ревија антрополошког филма

Pages