Посебни програми

A-SMYLE Alumni Volunteering Event at the Open Air Museum OLD VILLAGE in Sirogojno 12/04/2013 (Целодневни) до 14/04/2013 (Целодневни) Посебни програми, Реализовани програми
Вашар баштине (Herity Fair) 30/11/2010 (Целодневни) до 02/12/2010 (Целодневни) Посебни програми, Реализовани програми
Семинар - Имплементациjа Унескове Конвенциjе о очувању нематеријалног културног наслеђа у Републици Србиjи 07/10/2010 (Целодневни) до 08/10/2010 (Целодневни) Посебни програми, Реализовани програми
Летња школа "Мода у социјализму: Пример ручне трикотаже Сирогојно" 05/07/2010 (Целодневни) до 10/07/2010 (Целодневни) Посебни програми, Реализовани програми
Завршен Међународни научни скуп на тему ''Теренска истраживања (изазови – резултати – примена)'' Посебни програми, Реализовани програми
Међународна научна конференција - Теренска истраживања (изазови – резултати – примена) 01/09/2009 (Целодневни) до 03/09/2009 (Целодневни) Посебни програми, Реализовани програми
Скуп доктораната музеологије Филозофског факултета Посебни програми, Реализовани програми
Презентација музејског предмета и Однос нових медија са концептом музеја 17/04/2008 (Целодневни) до 18/04/2008 (Целодневни) Посебни програми, Реализовани програми
"Традиција и савремено одевање - пример фолклорне моде Сирогојна" 03-09.07.2006. Посебни програми, Реализовани програми
Квиз БИСТРИК Посебни програми, Реализовани програми

Pages