Обичаји

Божић  Ивањдан

Реконструкцијом обичаја током целе календарске године приказује се начин на који је становништво овога краја обележавало велике верске и народне празнике. Из њих се може видети слојевитост народног веровања, односно испреплетаност хришћанских и паганских елемената која прожима свакодневницу српског сељака. У Музеју се реконструишу обичаји везани за Божић (7. јануар), Ускрс (покретан празник), Спасовдан (покретан празник), Видовдан (28. јун), Ивањдан (7. јул) и Петровдан (12. јул).

Покретни жбун и прича о лековитом биљу  Свадба

Реконструкција Видовдана 28/06/2014 (Целодневни) Обичаји
Реконструкција Спасовдана 29/05/2014 (Целодневни) Обичаји
Школа фарбања ускрших јаја 17/04/2014 (Целодневни) до 18/04/2014 (Целодневни) Обичаји
Реконструкција Бадњег дана 06/01/2014 (Целодневни) Обичаји
Музеј на отвореном Старо село Сирогојно - Програм за 2013. Изложбе, Програми за децу, Реализовани програми, Стари занати, Обичаји, Свет музике

Pages