ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ о јавној набавци радова – САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ СИРОГОЈНО