Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр 3/2018-Набавка путничког аутомобила