Изложбa „Чарапе, приглавци и назувице“ 30.07 - 30.08.2006.

Изложбом „Чарапе, приглавци и назувице“ представљају се предмети из колекције плетених чарапа, приглавака за чарапе и назувица, којима располаже фонд Музеја на отвореном „Старо село“. С обзиром на то да музејска збирка располаже малим бројем предмета из ове колекције, а да би се истакло богатство у разноврсним мотивима коришћеним за украшавање чарапа у златиборским  селима, изложба је допуњена до сада необјављеним цртежима украсних мотива веза са чарапа које је прикупио и обрадио Богољуб Белић у периоду од 1924. до 1934. године. Цртежи су део архивског фонда Библиотеке „Љубиша Р.Ђенић“ у Чајетини.

Циљ изложбе је да прикаже богатство у разноврсности и колориту, шароликост и лепоту украса, умешност у одабиру и склопу боја, изражено техником веза или уплитања.