Јавне набавке

1 План јавних набавки - 2020.година
Јавне набавке
15/10/2020
Додатаквеличина
File План јавних набавки - 2020.година10.55 KB
2 ЈНМВ бр 1/2020 Набавка електричне енергије
Јавне набавке
25/02/2020
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Позив за подношење понуда ЈНМВ бр1/202061.5 KB
File Конкурсна документација208.59 KB
Microsoft Office document icon Одлука о додели Уговора ЈНМВ бр.136 KB
Microsoft Office document icon Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ бр.1 - набавка електричне енергије37 KB
3 ЈНМВ бр 5 Услуге припреме за штампу и штампање Монографије
Јавне набавке
20/11/2019
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Позив за подношење понуда60.5 KB
Microsoft Office document icon Конкурсна документација236 KB
Microsoft Office document icon Одлука о додели уговора38.5 KB
Microsoft Office document icon Обавештење о закљученом уговору37 KB
4 ЈНМВ бр 4 Радови-капитално одржавање објеката, хитни конзерваторски радови на објекту бр 37и
Јавне набавке
15/11/2019
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Позив за подношење понуда ЈНМВ бр 4/201961.5 KB
File Конкурсна документација 248.06 KB
Microsoft Office document icon Измена дела конкурсне документацја37 KB
Microsoft Office document icon Предмер54.5 KB
Microsoft Office document icon Коригован предмер54 KB
Microsoft Office document icon Измена дела конкурсне документације 236.5 KB
Microsoft Office document icon Предмер54.5 KB
Microsoft Office document icon Коригован предмер54 KB
Microsoft Office document icon Одлука о додели уговора197 KB
Microsoft Office document icon Обавештење о закљученом уговору34.5 KB
5 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Јавне набавке
16/09/2019
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Правилник ЈН193.5 KB
6 ЈНМВ број 3/2019 Санациони радови на крововима објеката
Јавне набавке
21/03/2019
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Позив за подношење понуда ЈНМВ 3/201963.5 KB
File Конкурсна документација ЈНМВ 3/2019138.5 KB
Microsoft Office document icon Одлука о додели Уговора ЈНМВ 3/201951 KB
Microsoft Office document icon Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 3/201946.5 KB
7 ЈНМВ број 02/2019 Услуге посредовања у ангажовању сарадника на реализацији програма Музеја
Јавне набавке
21/03/2019
Додатаквеличина
File Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/201922.15 KB
File Конкурсна документација ЈНМВ 02/2019215.51 KB
Microsoft Office document icon Одлука о обустави поступка ЈНМВ 2/201942 KB
8 ЈНМВ БР 1/2019 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Јавне набавке
05/03/2019
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Позив ЈНМБ 1/201943.5 KB
File Конкурсна документација ЈНМВ 1 /2019178.79 KB
PDF icon Одлука о додели уговора ЈНМВ 1-20191.64 MB
Microsoft Office document icon Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 1/201936.5 KB
9 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 5-2018 НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА
Јавне набавке
27/11/2018
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Конкурсна документација ЈНМВ 5-2018 Набавка путничког аутомобила481.5 KB
PDF icon Одлука о додели уговора ЈНМВ 5-20181.64 MB
PDF icon Одлука о додели уговора ЈНМВ 5-20181.75 MB
PDF icon Одлука о додели уговора ЈНМВ 5-20181.54 MB
Microsoft Office document icon Обавештење о закљученом уговору102 KB
10 ПОЗИВ ЈНМВ 5-2018 НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА
Јавне набавке
27/11/2018
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Позив ЈНМВ 5-2018 Набавка путничког аутомобила62 KB

Pages