Изложбе

Изложбе  Изложбе

У Музеју се током целе године организују многобројне изложбе афирмисаних, али и младих уметника, књижевни сусрети и представљање нових књига, гостовање фолклорних и певачких група, позоришне представе, глумачки реситали и концерти класичне музике. Истовремено, приметно је и настојање да се представе и афирмишу завичајни ствараоци и подстакне комуникација између традиције и савременог уметничког изражавања.

Изложбе

Слава Музеја Огњена Марија 30/07/2014 (Целодневни) Изложбе
Изложба "Где су нестали здухаћи" 29/05/2014 - 13:00 Изложбе
Недеља музеја (изложба о здухаћима, радионице за децу) 12/05/2014 (Целодневни) до 18/05/2014 (Целодневни) Изложбе, Програми за децу
"Најлепше куће Златибора од XIX века до данас" Изложбе, Реализовани програми
Изложба ''Ево чаја, ево обичаја'' 30/07/2013 - 13:00 Изложбе, Реализовани програми

Pages